نحوه بلند شدن هواپیما از زمین - بالاپر

نحوه بلند شدن هواپیما از زمین وابسته به چند قانون ساده است که با در کنار هم قرار گرفتن این قوانین ساده، باعث ایجاد نیروهایی می شود که به بلند شدن هواپیما از زمین کمک می کنند.

 بهتر است چند قانون ساده درباره ى نحوه بلند شدن هواپیما از زمین را مرور كنيد؛ شــايد دانستن اين قوانين اندكى باعث افزايش خلاقيت در ساخت موشك هايتان شود. زيرا قوانين حاكم بر پرواز خارجی هواپيماها در ابعادى كوچك و ســاده تر در پرواز موشك هاى كاغذى نيز صادق هستند.

نحوه بلند شدن هواپیما از زمین

هنگام نحوه بلند شدن هواپیما از زمین چهار نيــروى اصلى به آن وارد مى شود

نيروى پيش رانش يـا thrust:باعث جلوراندن هواپيما شده و معمولا توسط يك يا چند موتور تأمين مى شود.در موشك هاى كاغذى، نيروى پرتابى دست، نقش پيش ران را بازى مى كند.

نيروى بَرآ يا lift :علت برخاستن هواپيما از زمين است و ارتباط مستقيمى با نوع طراحى بال دارد.

نيروى پَسا يا drag :اين نيرو در اثر اصطكاك با ملكول هاى هوا يا جو به وجود مى آيد.

نيروى گرانش:همان نيرويى كه باعث سقوط سيب روى سر نيوتن شد، حتما باعث كشيده شدن هواپيما به سمت زمين مى شود!

يك ويژگى ساده، بديهى و درعين حال مهم درباره ى پرواز هواپيما وجود دارد؛ «هواپيما به دليل داشتن بال مى تواند پرواز كند!» راستش بخش زيادى از علت پرواز هواپيما به دليل داشتن بال و ساختار مرتبط با آن است. در حقيقت هنگام حركت يك اتومبيل سه نيروى پيش رانش، پسا و گرانش به آن وارد مى شود ولى چون بال با ساختار مناسب ندارد، قادر به پرواز نيست.

اگر به بال يك هواپيما از كنار نگاه كنيد، روى آن حالتى برآمده مى بينيد، درحالى كه قسمت زيرين آن صاف و يك دست اســت. اين حالت را اصطلاحا «ايرفويل» مى گويند. وقتى يك هواپيما روى باند براى پرواز خيز مى گيرد، جبهه ى هــوا از مقابل به بال ها برخود مى كند. بخشى از جريان هوا از روى بال حركت مى كند و بخشى ديگر از زير آن؛ هر دو جريان بايد در قسمت پشــتى بال همزمان به هم برسند. به همين دليل هوايى كه از بالا جريان دارد، به دليل حالت برآمده ى بال، لازم است اندكى مسافت بيشترى را طى كند، درنتيجه براى همزمانى رسيدن دو جريان به هم، سرعت جريان هوا در قسمت بالايى بال نسبت به پايين بيشتر است. در نتيجه بر اساس قوانين آيروديناميك، با افزايش ســرعت، شــاهد كاهش فشار هستيم و بالعكس. در نتيجه فشار در قسمت زيرين بال بيشتر از بالاست و به همين دليل نيروى برآ ايجاد مى شود كه باعث برخاستن هواپيما از روى باند خواهد شد.

جاذبه نيرويي است كه هواپيماها را به طرف زمين مي كشد. بنابراين براي پرواز كردن، بال هواپيما بايد يك نيروي بالابرنده ايجاد كند كه قوي تر از جاذبه باشد.

نحوه بلند شدن هواپیما از زمین بر اثر فشار هوا بر رو و زير بال هواپيما ايجاد مي شود. همان طور كه يك هواپيما رو به جلو حركت مي كند، هوايي كه بالاي بال (بخش رويي بال كه منحني است) حركت مي كند بيشتر از هوايي است كه زير بال (بخش زيرين بال) حركت مي كند. همچنين اين هوا سريع تر حركت مي كند. اين موجب ايجاد فشار هوايي بر كف بال مي شود. سپس فشار قوي تر در زير بال، هواپيما را بلند مي كند.

هواپيما براي بالا رفتن به حركت نياز دارد. موتور جت يا ملخ، موجب مي شود كه هواپيما رو به جلو حركت كند به طوري كه مي تواند برخيزد.

براي اوج گرفتن و بالاتر رفتن، خلبان توان موتور را افزايش مي دهد. براي فرود آمدن يا پايين تر آمدن خلبان توان موتور را كاهش مي دهد. براي چرخيدن، خلبان هواپيما را هنگام دور زدن كج مي كند.

شرکت مسافرتی خرید بلیط هواپیما بالاپر با تهیه مجموعه کاملی از بلیط هواپیماهای امن در مسیرهای مختلف سعی کرده تا سفری مطمئن و لذت بخش را برای همه مسافران تدارک ببیند. شما با مراجعه به سایت خرید بلیط بالاپر می توانید از تمامی بلیط پرواز خارجی موجود در مسیر دلخواه تان باخبر شوید و بلیط های سیستمی و چارتر و را برای مسافرت خود انتخاب و اقدام به خرید کنید. همچنین می توانید درباره چگونه بلیط چارتر را کنسل کنیم اطلاعات خوبی به دست بیاورید و جریمه کنسلی بلیط چارتر هواپیما را بدانید تا بهترین بلیط را برای مسافرت خودتان خریداری نمایید. آرزوی سفری امن و پر از شادی را برای شما داریم.

برچسب ها {{item.name}}
;